Női Közéleti Vezetőképző

A programról

A képzés célja a résztvevők praktikus vezetői ismeretekkel való ellátása, és egy olyan közösség megteremtése, amely elősegíti, hogy az idehaza képzett női vezetők hosszú távon Magyarországon, elsősorban hazai vagy régiós intézményeknél vagy vállalatoknál kamatoztassák tudásukat. A program rávilágít továbbá a női vezetők fontosságára, valamint a nők gazdaságra, társadalomra és közéletre gyakorolt hatására. A képzés négy hétvégét foglal magában, amelyek során a résztvevők előadásokon és készségfejlesztő tréningeken vesznek részt. Emellett beadandó feladatok elkészítése és e-learning-tananyagok segítik az ismeretek elsajátítását.

A képzési program az alábbi elemekre épül:

 • Előadások és szemináriumok: Az elméleti tananyag átadását biztosító tantermi képzések, amelyek során a lexikális és módszertani tudás elsajátítása a cél, többek között a következő témákban: közkapcsolatok, globális és európai integráció, közjog és protokoll.
 • Készségfejlesztő tréningek: A foglalkozások során a személyes vezetői készségek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A résztvevők vitákban vesznek részt, szituációs feladatokat végeznek, esettanulmányokat dolgoznak fel.
 • Vezetőkkel való találkozások: A résztvevők számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy hazai és nemzetközi kis-, közép- és nagyvállalatok, valamint politikai és nonprofit szervezetek vezetőivel, államtitkárokkal, politikusokkal találkozzanak és beszélgessenek.
 • Projektek: A gyakorlati tapasztalatszerzés érdekében közéleti, szakpolitikai, gazdasági vagy szociális kihívásokra reflektáló projekteken is dolgoznak a program hallgatói.
 • Projektek kivitelezését támogató e-learning-anyagok: A résztvevőkkel rendszeresen megosztunk online videó- és hanganyagokat olyan témákban, mint például államelmélet, alkotmányos ismeretek, kormányzati működés, politikai kommunikáció. Ezek segítséget nyújtanak a projektek során, illetve támogatják az ismeretek megszerzését és feldolgozását.
 • Közösségi események: Olyan formális és informális események (például beszélgetések, kulturális programok), amelyek során a résztvevők, valamint a meghívott vendégek, előadók eszmecserét folytathatnak.

A KÉPZÉS INGYENES, a program 1 bevezető napból és 4 képzési hétvégéből áll, amelyek várható ütemezése a következő:

 • Bevezető képzési nap: 2021. december 11., Budapest
 • Első képzési hétvége: 2022. január 14-16., vidéki helyszín
 • Második képzési hétvége: 2022. február 11-13., vidéki helyszín
 • Harmadik képzési hétvége: 2022. április 29. - 2022. május 1., vidéki helyszín
 • Negyedik (diplomaosztó) képzési hétvége: 2022. május 27 – 29., vidéki helyszín

Előadóink között volt:

 • Novák Katalin, az EMMI Család- és ifjúságügyért felelős államtitkára
 • Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter
 • Varga Judit, igazságügyi miniszter
 • Dr. Aczél Petra, nyelvész, kommunikáció- és retorikakutató; egyetemi tanár
 • David Venter, Nelson Mandela volt kommunikációs főtanácsadója
 • Malcolm Gillies, a London Metropolitan Egyetem egykori rektora

Támogatóink: